Write a review on TripAdvisor

WesterFind our TripAdvisor page here: bit.ly/TripAdvDA

VRIENDELIJK VERZOEK/DRINGENDE OPROEP.
Om meer invloed te krijgen op TripAdvisor heeft Dutch Accent korte recensies nodig van mensen die de galerie kennen en vooral die het een warm hart toedragen. Dus neem aub even de tijd door op de onderstaande link te klikken en om een ‘review’ te maken. Het zal Dutch Accent zeker verder helpen!
KINDLY REQUEST/URGENT CALL:
In order to gain more influence on TripAdvisor, Dutch Accent needs short reviews from people who know the gallery and especially who sympathize. So please take a little time to write a review. I will be very grateful for that!

In advance, thank you very much!