Exhibition ‘Het Landschap’ by artist Niels Schouten

The external exhibition ‘Het Landschap’ by artist Niels Schouten (1959) from 02-04 to 02-06 2018 at KunstHaar galerie-kappers.

KunstHaar galerie-kapper
Berenstraat 21, Amsterdam
Opening times: Tuesday till Saturday 10:00 – 17.30

Open day: 02-04-2018 (2e Easterday) from 13:00 till 16:00. The artist Niels Schouten will be present at this event. See here the Facebook event: Open dag expositie ‘Het Landschap’ van Niels Schouten

Organized by and in collaboration with:
Dutch Accent Gallery
Berenstraat 41, Amsterdam


Dutch

Over de expositie en de kunstenaar:
212, Strand, Niels Schouten, abstracted seascape painting,De tentoonstelling wordt georganiseerd door galerie Dutch Accent en bevindt zich op 12 meter afstand van de eigen locatie in de Berenstraat te Amsterdam.
Niels Schouten begon halverwege de jaren 80 met schilderen. Geïnspireerd door oude fortmuren werden verschillende materialen, zoals zand, kalk, cement en verschillende grondsoorten in de schilderijen verwerkt. Nadat hij voor het eerst werk van Nicolas de Staël (Sint Petersburg, 1914 – Antibes, 1955) zag, kwam er meer kleur in zijn werk. Langzamerhand werd de materie losgelaten en momenteel is acrylverf het hoofdbestanddeel van zijn schilderijen. Zijn inspiratie vind hij in het landschap, vooral het Hollandse polderlandschap. Ook details in oude fortmuren zijn voor hem interessant omdat er gemakkelijk landschappen in herkend kunnen worden.
Voordat er begonnen wordt met schilderen heeft hij al veel foto’s gemaakt. Zijn camera fungeert als een soort schetsboek. De foto’s worden gebruikt voor de compositie, naarmate het schilderij vordert worden de foto’s losgelaten en gaat het schilderij een eigen leven leiden.

 De allereerste handeling voordat er geschilderd wordt is een opzet in houtskool, soms is dit alleen een horizonlijn. De plaats op het doek waar de horizon wordt neergezet is belangrijk voor de verdere opbouw van het schilderij. Het schilderen geeft hem een gevoel van vrijheid en is uiteindelijk een vorm van magie. 

Tijdens het scheppingsproces fungeren waarnemingen en gewaarwordingen als kompas. 
De verf wordt meestal met plamuurmes en paletmes op het doek of paneel gezet. Hier en daar komt de onderlaag door de huid heen tevoorschijn. Al het overbodige wordt weggelaten, het gaat er om de essentie weer te geven. Schilderen is voor Schouten onlosmakelijk verbonden met wikken en wegen, nuanceren en intensiveren. Er komen altijd toevalligheden naar voren tijdens het werken. Hier wordt gebruik van gemaakt en dit heeft invloed op het verdere verloop van het schilderij. 
Niels Schouten werkt al jaren samen met galerie Dutch Accent en zijn werk ondervindt, vooral onder Amerikanen, te midden van een 10-tal andere kunstenaars veel belangstelling. Zijn schilderijen kunnen omschreven worden als geabstraheerde landschappen en kunnen gezien worden als een rustgevend statement in het interieur.

In English:

About the artist Niels Schouten:

Niels Schouten

Niels Schouten started painting in the mid-80’s. Inspired by old fort walls various materials (such as sand, lime, cement and different soil types ) were used in his paintings. When he first saw the work of Nicolas de Stael, he started using more colours in his work. Gradually he stopped using the various materials and nowadays he mainly uses acrylic paint. He finds his inspiration in landscapes, especially the Dutch landscape. Also, old fort walls are interesting, they are actually landscapes in itself.

Before he starts painting Niels takes a lot of pictures. For him, it works as a sketchbook. The pictures are giving him ideas about the composition. The first act on the canvas is a sketch with charcoal. Sometimes this can only be a horizon. “It is very important where the horizon is located on the canvas. I like widespread lines and  I’m looking for the tension on the horizon.

A wide landscape with a lot of space evokes a strong desire for freedom”. To paint Niels mostly uses a putty knife and a palette knife. Sometimes he adds a few transparent layers of paint, to make the colours deeper.

My paintings can be described as abstract landscapes. I always start with a preconceived plan but go to work intuitively. Action and reaction. There always coincidences happening while you work and it influences the painting.

Niels Schouten, Ton Verdegaal, Dutch artist, abstracted landscape painting,

Ton Verdegaal with artist Niels Schouten